Vissza a főoldalra

Évfordulók Siófok történetében

                      

Szent István hadai győzedelmeskedtek a Koppány vezette lázadás ellen. A 997. évben hatalmi harcok alakultak ki a magyar fejedelemség örökléséért. Géza fejedelem a nyugati szokások szerint elsőszülött fiát, Vajkot akarta megtenni örököséül, ami ellent mondott az addig hagyományban lévő szeniorátus rendszerének. A kitörő lázadásokban Vajk, aki később István néven felvette a keresztséget, német lovagok segítségével leverte a lázadó nemeseket. A somogyi területeket uraló Koppány legyőzése után a mai Siófok és vidékét a Tibold nemzettség kapta meg.1020 éve

 


                   

A Fok névelőször szerepel írásos forrásban. Az 1137. évben II. Béla király írásos rendeletben adományozta a foki vám tizedét a pannonhalmi Szent Márton apátságnak. II. (Vak) Béla királyunk uralkodását folymatos trónviszályok jellemezték, ennek ellenére több egyházi rendelettel volt képes erősíteni a kereszténységet Magyarországon. A pannonhalmi apátság alapítása 996-ban történt, Géza fejedelem cseh szerzeteseket telepített le, akik Pannonia szent hegyén Toursi Szent Márton tiszteletére apátságot emeltek.880 éve

 

 


                    

A török elfoglalja Fokot és környékét. A törökök ellen folytaott háborúk már 1532-ben elérték a balaton vidékét, több ízben nem csak a török és a magyar közt, hanem a Ferdinánd és a Báthoriak között is. 1537-ben Török Bálint hadai védték a vidéket, azonban ezt csak 1552-ig tudták megtenni. A folyamatos harcok Fokot és környékét szinte teljesen elpusztították. A török 1554-ben Endrédet szandzsák köztponttá tette meg ahol kis létszámú katonaságnak palánkvárat emeltek. A Fok folyó öblében hajóhad valamint gyalogság számára egyaránt helyőrség lett kialakítva.465 éve

 

 


                       

Vak Bottyán a Fok és Sió vonal parancsnokaként Séllyei Gergelyt nevezi ki. A török kiűzése után, és a Rákóczi szabadságharc folyamán Fok és a környező falvak lakossága lassan, de ismét gyarapodni kezdett. A fok folyó, valamint a török után visszamaradt sáncok nagy stratégiai fontossággal bírtak a Habsburgok elleni harcban, ezért 1707-ben Séllyei Gergely, valamint Domonkos Ferenc gyalogezredei állandó helyőrségként használták a területet.. Vak Bottyán zsenialitását, mint stratéga, még ellenfelei is elismerték, és a szabadságharc alatt számos olyan csatát vezetett a dunántúli hadak parancsnokaként, amit a túlerő ellenére is képes volt a kuruc hadak erők javára fordítani.-310 éve

 


                      

Az 1787. évi népszámlálás szeint Fok lakossága 764 személy volt. A II. József által elrendelt 1784-1787 között tartó népszámlálás burkolt célja habár a hadseregbe besorozható újoncok felmérése volt, az adatok amiket a kor Magyarországáról szolgáltatott, a mai napig felbecsülhetetlen adatokat szolgáltatnak a történészek számára. A népszámlálás Magyarországra, Erdélyre, valamint Horvátországra terjedt ki. Az adatok szerint Magyarország lakossága mintegy 6,5 millió fő volt, míg Erdélyé 1,5 millió, Horvátországé pedig 650.000. Az összeírás tartalmazta a településeken lévő háztartások a számát, az azokhoz tartozó családokét, valamint azt, hogy melyik felekezethez tartoznak.230 éve

 

 


                      

Siófok és környéke az Esterházy család birtokába kerül. Az 1827. évi, dunántúli bizottság által kiadott törvénycikkely Esterházy Jánost és családját jelölte meg Fok a Sión innen és túl eső területeinek birtokosaként. Egészen addig Fok területe két vármegye határán feküdt, a Sió folyóval választóvonalként. Több esetben is leírásra kerültek azok a területi perek, amiket az adózás kérdése váltott ki, ugyanis nem egyszer fordult elő, hogy Fokot mindkét vármegye adóztatni szerette volna. Ez a helyzet oldódott meg az Esterházy grófok által, mivel így a terület egészében Veszprém vármegyéhez került. 190 éve


                         

Megállapodás született a Sió szabályozására. A reformkorban a rohamosan fejlődő gazdaság szükségessé tette az addig árterületként számontartott területek szabályozását, és ez alól a Sió folyó sem volt kivétel. Habár a történelem folyamán már egészen a római kortól voltak próbálkozások a folyó szabályozására, Széchenyi István gróf nagy támogatója volt a Sió rendezésének, és vízi szállításra alkalmassá tételének, és sokat tett azért hogy mindez nagyobb keretek közt is megvalósulhasson. 1868-ra megszületett a rendelet a szabályozási munkálatok megkezdésére, Zichy Ferenc felügyelete alatt. A bővítés 41 km hosszban egészen a Kapos folyó torkolatáig 1897-re fejeződött be.150 éve

 


 

1882-ben megszületett Kálmán Imre zeneszerző. Koppstein Károly és Singer Paula harmadik gyermekeként Siófokon nőtt fel. A zenei tehetség korán megmutatkozott rajta, és habár szülei jogásznak szánták, 15 éven beiratkozott a zeneakadémiára, ahol jogi tanulmányai mellett Koessler Jánostól tanult zeneszerzést. 25 éves korára híres lett első, 1908-as Tatárjárás című operettjével. Innentől fogva műveit világszerte bemutatták, ő maga pedig Bécsbe költözött, és ott is nősült meg. Legsikeresebb művét, a Csárdáskirálynőt 1915-ben mutatták be Bécsben, magyar nyelven pedig 1916-ban Budapesten. A II. világháború elől menekülni kényszerült családjával, először Párizsba, majd Amerikába. Kálmán Imre 1953-ban hunyt el, Bécsben helyezték örök nyugalomra.135 éve

 

 


                     

Az 1912. év sok újítást hozott Siófok életébe. 1896 -tól fokozatosan megtörtént a balatoni üdülőhelyek kialakítása, a fürdőkultúra felvirágzásával pedig Siófok infrastrukúrája is sok újítást kapott. Többek között a balatoni személyszállítás fellendülésével megépítették a siófoki kikötőt. Az első óvodát is ekkor hozták létre, Pilinger Anna óvónő vezetésével. Siófok egészen az 1950-es évekig ezzel az egy óvodával rendeélkezett. Gergely Jenő és Gut Árpád építészmérnökök tervei alapján megépült a víztorony a csatornázási és vízvezetési munkálatok keretein belül. Ugyanekkor vezették be a villamos áramot is, amit az Aszófői áramfejlesztő üzemből juttattak Siófokra.105 éve


                        

Megépült a Pajtás gőzhajó a Schlick hajógyárban. Eredetileg dunai hajózásra tervezték, és egészen a II. Világháborúig átkelőhajóként teljesített szolgálatot. A háborúban találatot kapott és elsüllyedt. 1945-ben kiemelték és felújították, majd rövidesen a a Balatonon állították munkába. A tavi hajózásra való átalakításnál sajnos nem vettek figyelembe több tényezőt, így a hajó labilis volt, ami 1954 május 30.-án fordulás közben a vitorlásverseny látványától egy oldalra tóduló utastömeg kibillentette és felborult majd elsüllyedt. A baleset 23 áldozatot követelt, 56 ember pedig megsebesült. A Pajtást később kiemelték majd 1959-ben ismét a Dunán helyezték szolgálatba.100 éve


                        

Létrejött a Siófoki Könyvtár. A mai könyvtár elődjét, a Siófoki Községi Könyvtárat 1947-ben alapították meg. A könyvtár azóta szolgálja a város kulturális fejlődését, és az évek folyamán ötször is helyet változtatott. Az első épület a Sió utca 2. házszám alatt működött, majd 1956-ban a Fő utca 65. címre költözött. 1967-től 76-ig a hajdani Korona szálló épületében működött, majd 1976-ban adták át a Művelődési Központ épületét, ahol a városi könyvtár egészen 2011-ig, a mai új könyvtár megépüléséig szolgálta a várost. Ugyanebben az évben alapították meg a Balaton Táj Népfőiskoláját, Molnár István vezetésével, valamint elkészült a Hajózást lehetővé tévő zsilip a Sió torkolatánál.70 éve


                          

Átadták a Siófoki Távbeszélő Központot. Habár a munkálatok már egészen 1966-tól folyamatban voltak, kezdve a kaposvári bővítésekkel, Siófoknak egészen 1972-ig várni kellett arra, hogy az emberek szabadon intézhessenek telefonhívásokat egymás felé. A telefon feltalálásánánál eleinte nem volt szükség központokra, a vonalak egyénileg két készülék között létesültek. Puskás Tivadar hozta életre az első távbeszélő központokat, amik immár lehetővé tették a telefonhálózat kiépítését, és szélesebb tömeg számára tette lehetővé a távolsági kommunikációt.45 éve


  Vissza a főoldalra