Vissza a főoldalra

Siófok gyűjtemény

Siófok múltjára, jelenére vonatkozó nyomtatott dokumentumok, könyvek, fénymásolatok, aprónyomtatványok, kéziratok összessége.
A gyűjtemény tartalmilag átfogó, komplex információtár, tematikailag nem behatárolt.
Teljességre törekedve tartalmaz minden olyan dokumentumot, amelynek szerepe volt, van, vagy lehet a város életében. Kiemelt gyűjteménycsoportjai:

RSK („Régi Siófoki Könyvtár”)
Többségében régi kiadású, (háború előtti) klasszikus szépirodalom. Tartalma miatt nem helytörténeti állomány, de valamennyi kötet egykori siófoki könyvtárak - olvasókörök, egyletek, fürdőkönyvtár, kaszinó stb. kötetei. Eredeti bélyegzőjével ellátott, védett állomány. A későbbiekben ezek a könyvek lettek az 1947-ben létrehozott községi könyvtár első kötetei.

Böjti gyűjtemény
Dr. Böjti Béla okleveles meteorológus, a siófoki meteorológiai obszervatórium nyugalmazott vezetője, meteorológiai szakkönyv-gyűjteményét ajándékozta könyvtárunknak. Az ajándékozással célja volt, hogy a könyvtárnak átadva próbálja az utókornak megőrizni és közkinccsé tenni a gazdag ismeretanyagot. A nemzetközi szaktekintéllyel bíró Dr. Böjti Béla publikációi közt számos, a Balaton és a légkör kapcsolatával foglalkozó írása került gyűjteményünkbe.
Mivel valamennyi dokumentum speciális tartalmú, külön gyűjteményként kezeljük. A gyűjtemény tartalmaz általános meteorológiai témájú, meteorológiatörténeti köteteket, balatoni viharjelzéssel foglalkozó szakirodalmat, idegen nyelvű meteorológiai szakirodalmat, szaklapokat, és személyes jellegű anyagokat. (pl. diplomamunka, publikációk, érdekességek)

Sujánszky gyűjtemény
Sujánszky Jenő gyermekkorát Siófokon töltötte, elemi iskolába itt járt. Már fiatalon bekapcsolódott a szerveződő titkos nemzeti ellenállásba. Az 1956-os budapesti forradalom eseményeiben való aktív részvétele miatt, hosszas bujkálás után megmenekült. A történelem vihara messze sodorta, de a siófoki barátokat, emlékeket ma sem felejti. Városunk elismeréseként az 56-os forradalom 50. évfordulója alkalmából alapított „Magyar szabadságért 56 Siófok” kitüntetést kapta. A gyűjtemény önéletrajzot, sajtóválogatást, levelezéseket, beszámolókat, dokumentumfilmet, fényképeket és egyéb iratanyagot tartalmaz.

Szalay gyűjtemény
Szalay Etelka nagy értékű családi hagyatékot ajándékozott könyvtárunknak Édesapja, dr. Szalay Dénes, a két háború között szanatóriumot működtetett Siófokon. A második világháború idején Kijevben szolgált, mint katonaorvos, a család neki írt levelei és a válaszlevelek - több mint 100 darab -, fent maradtak. A személyes tárgyak, fotók, képeslapok mellett a levelezés képezi a gyűjtemény gerincét.
A későbbiekben a képi, és írásos dokumentumok gyűjteménye kutatható lesz.

Siófok Város Képviselőtestületének Közlönyei
1990-től nyilvánosak, könyvtárunkban megtekinthetők a képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei. Megőrizzük Siófok Város Képviselőtestületének Közlönyeit, melyekből a mindenkori helyi rendeletek, határozatok visszakereshetőkVissza a főoldalra