Történeti Gyűjtemény

"A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre."

(Eötvös Károly)

 

Könyv, könyvtár, kultúra Siófokon a sajtó tükrében I-II.

 

Különleges év volt a 2021-es esztendő. Több kerek évfordulót is ünneplünk. Könyvtárunk tíz évvel ezelőtt, 2011. november 25-én költözött új épületbe. Jogelődjét, a Siófoki Községi és Közművelődési Könyvtárat pedig 75 évvel ezelőtt, 1946-ban alapították. Mindez elegendő okot szolgáltatott némi könyvtártörténeti kutatásra, mely – mint utólag kiderült – több kellemes meglepetést is tartogatott.
A siófoki könyvtár történetével sokan foglalkoztak már. Ők az olvasási kultúra gyökereit a XIX. század végére, a siófoki Iparos Olvasókör alapításának idejére (1894) tették.
Kutatásaim során igazi kuriózumokra bukkantam: a nem kevesebb, mint 155 évvel ezelőtt, 1866-ban alapított siófoki községi könyvtár nyomára, illetve a 148 éve, 1873 decemberében alapított siófoki izraelita népiskola ifjúsági olvasókörére, egyletére. Korábban egyikről sem volt tudomásunk, sem a községi könyvtárról, sem az említett ifjúsági olvasókörről. Méltatlanul a feledés homályába merültek.
Sem az 1866-ban alapított siófoki községi könyvtár, sem a siófoki izraelita népiskola ifjúsági olvasókörének későbbi sorsáról, tevékenységéről nincs egyelőre tudomásunk. Kétségtelen azonban, hogy alapításuk – még akár csírájában is – igen jelentős: komoly, máig ható, a XXI. századra átívelő művelődéstörténeti jelentőséggel bír, s emlékük becses értéket képvisel nemcsak a szakmabeliek, hanem a helyiek számára is.
A kutatással kapcsolatos tanulmányom SiópArt kulturális folyóiratban olvasható (2021. 4. sz., 2022. 1. sz.)   Könyv, könyvtár, kultúra Siófokon a sajtó tükrében I.,  Könyv, könyvtár, kultúra Siófokon a sajtó tükrében II. címmel.

Használók szervezték, irányították, tartották fenn, a minőség is hozzájuk igazodott - könyvtár Siófokon, 1866-tól

 

Pusztai Fruzsina
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház, Siófok


 


 

SIÓFOK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI

Biró József, valamint Együd Árpád és Tóth Lajos (utóbbi kettő posztumusz) Siófok új díszpolgárai.

VÁROSNAP: HÁROM ÚJ DÍSZPOLGÁR


175 ÉVES A BALATONI HAJÓZÁS

A Balatoni Hajózási Zrt. a 2021. évi hajózási szezonban ünnepli - a Tradíció és Modernizáció jegyében - gróf Széchenyi István nevéhez és munkásságához fűződő Balatoni Hajózás 175. évfordulóját.

A Balatoni Hajózás Napján grandiózus hajós díszszemlével ünnepelte a BAHART a 175 éves jubileumot Balatonfüreden. A nagyszabású hajós felvonulás az őszi Balaton egyik legemlékezetesebb látványossága volt, amely 25 évente kerül megrendezésre.

Fotó: Helényi Tamás

Balatoni Hajózás Napja 2021. szeptember 18. (videó)


 
Siófok és a Kisfaludy gőzhajó
 
1864-ben a Kisfaludy gőzhajó már Siófokon kötött ki, s ezzel Siófok lett a „füredi savanyúvízi paradicsom” előkapuja.
Ekkor a kikötő vízmélysége még nem volt elégséges a Kisfaludy fogadására, a hajó kénytelen volt kint, a mély vízen horgonyozni. Az utasokat kötélen vont csónakon szállították a móló végéig, és onnét úgy eveztek a hajóhoz.
 
Roboz István így írja le a beszállást1864-ben:
„Éppen most érkezett meg a pesti train, itt van Jókai –termékenységre magyar Dumas –arany tollával, Radnótfáy, a Nemzeti Színház kormánypálcájával, vágyván át Füredre, mely innét – a legkedvezőbb időben – még erős egy óra gőzösön.
A vendégek itt vannak, hát a Kisfaludy? - Oly merész gondolatokba ne ringassuk magunkat, hogy a Kisfaludy még most mólóba kikössön, (ássák egyre belőle a homokot). Az bent áll a mély vízben. Tessék vendég urak a bagázsit targoncára rakni, s maguknak sétálgatni a homokot ragadó északi széllel szemközt fel a Balaton felé. Itt aztán – mint a héringet – bepakolják a lélekvesztőbe a bagázsia közé, együtt van inas, szobalány, agrár és méltóságos úr, író, művész; s midőn a bepakolás megvan – nem egyszer fertályóráig tartva – két izmos révészlegény (vulgo matroz) elkezdi húzni a csónakot a kötélnél fogva a parton, fel egészen a móló végéig; itt aztán az evezők veszik át a szállítást, s a hullámokon van jajgatás, fejszédülés, fogcsikorgatás, carambol per mopsz, elesések (nekem p. o. mikor jöttem egy kétmázsás szivarárus nő esett az ölembe), míg valahára aztán a Kisfaludy gőzöshöz érsz.
Így történt Jókaival és útitársaival. Már bent ültek a csónakban, húzták is a révészek a kötélnél fogva. A hullámok - mint könnyű labdával – játszottak a csónakkal, egyszer csak „rapsz” – elszakadt a kötél, a vízi járművel még könnyebben bánnak a hullámok, s az utas néhány pillanat múlva ott volt, ahonnét elindult, a parton. A gőzös kapitánya vízbe esett ő csak kiúszott, hanem, ha aztán valamely crinolint mártja meg így a véletlen, nem tudom kiúszik-e? Általában, ha nem is veszélyes, de nem is mulattató játék, midőn az úgynevezett „magyar tenger” partján így van fogadva.”
 
Ha jeles vendég szállt Siófokon a Kisfaludy gőzösre, felhúzták árbocára a nemzeti lobogót, jelezve, hogy nevezetes vendéget visz a hajó. Jókai füredi villájának erkélyén felállított távcsövével figyelte a hajó kikötését és előre megmondta, ki érkezett meg.
 
 
 
 
 

 

 

Azok a hatvanas évek...


 

 

/Fényképek forrássa: BRTK Könyvtár, fotó Horváth Lajos/
 

Fedezzük fel együtt Siófok múltját, gyűjtsük össze emlékeinket!

 

Köszönettel fogadunk Önöktől minden felajánlott helyi vonatkozású könyvet, újságot, képeslapot, térképet, hivatalos vagy magániratot, fotót és egyéb dokumentumot, emléket.

Elérhetőségeink:
Telefonszám: 84/506-598, E-mail: helytortenet@konyvtar-siofok.hu.

Helytörténeti gyűjteményünkbe a közelmúltban is több érdekes fotót, másolatot, emléket kaptunk, köszönjük őket.

Hírek, évfordulók

 


ÉLETKÉPEK SIÓFOKRÓL.

 

Képek forrása: BRTK Könyvtár Történeti Gyűjtemény, Kenedy-hagyaték. Gáspár László, Dencsi Dezső. Digitális másolatok: Kazsoki Istvántól, Gáspár Lászlótól.


 

                           

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Könyvajánló

Képválogatás