Historical Collection

"A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre."

(Eötvös Károly)

Somogyi Gyulára emlékezünk

 

Somogyi Gyula 1949. január 27-én született Balatonszabadiban. Siófokon a Perczel Mór Gimnáziumban érettségizett, majd a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskolán és a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen diplomázott. Szövetkezeti, államigazgatási és pénzügyi területen dolgozott, 2009-től nyugdíjas.

1985-1989 között a Siófoki Városi tanács Elnökhelyettese, majd 1989-1990-ben megbízott tanácselnök. 1990-2006 között Siófok Város Önkormányzatának tagja, 1990-1994 és 2002-2006 között a város alpolgármestere. 1994-től, négy évig a Somogy Megyei Önkormányzat tagja, az Idegenforgalmi Bizottság elnöke. 2001-től a Siófoki Férfi Dalkör Egylet elnöke.

Kitüntetései: Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt (1995), Somogy Polgáraiért Díj (2001), Siófokért (2006), 40 éves városért (2008).

2021. április 7-én hunyt el.

/Forrás: Siófok története 2010-ig + akik a elmúlt 2 évtized döntéseit hozták. – Siófok, 2010/


A költészet napja

Április 11-én, József Attila születésének napján a költészetet ünnepeljük.

Ez alkalomból összegyűjtöttünk néhány olyan verset , amiket a Balaton vagy egy Balaton-parti település ihletett.


Matyikó Sebestyén József verse


Garai István verse


  

Wirth János atyára emlékezünk

Korpaváron született 1931. február 5-én. Katolikus plébános, mint pápai prelátust 1955-ben szentelték fel Veszprémben. 1959 és 1967 között káplánként szolgált Siófokon. 1987-ben Siófokra helyezték plébánosnak. 1990-től fő esperes, majd a veszprémi egyházmegye irodaigazgatója. 1993-tól a kaposvári püspök általános helynöke. Siófokon a hívek fáradtságot nem ismerő, következetes templomépítőként ismerték meg. A Foki- hegyen a Szent Lőrinc templom, a Darnay téri Szent Kereszt kápolna, a töreki kápolna, orgonák, valamint harangok teszik maradandóvá nevét.

A siófoki plébániatemplomban található a Balaton környék legnagyobb orgonája és harangja. 2007 novemberében kapta meg Siófok Város Díszpolgára címet.

2019-ben Wirth János siófoki plébánost Varga László kaposvári megyés püspök, megköszönve több évtizedes lelkipásztori, általános helynöki és irodaigazgatói szolgálatát, saját kérésére nyugállományba helyezte. A 90 felé lépegető plébános a zselickislaki otthonba költözött. 2021. március 28-án hunyt el.

 

2018-as Beszélgetés Wirth János főesperes atyával

/Forrás: siofok.hu

https://siofok-plebania.eoldal.hu/cikkek/lelkipasztorok.html

http://balatonifutar.info/?p=7197

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-nyajat-kaptak-a-pasztorok-1678763/   /

 

 


 

 Elhunyt Vitéz Holl Ferenc, Siófok díszpolgára, az 1956-os Vitézi Lovagrend alapítója

Holl Ferenc 1933. július 18-án született Siófokon. 1956-ban a nemzet sorsát és történelmét formáló nehéz időkben sorállományú katonaként Budapesten szolgált. A forradalmárok oldalára állva részt vett a fegyveres utcai harcokban, példát mutatva bátorságból és hazaszeretetből. 1956 novemberében sebesülten tért vissza szülővárosába.

Holl Ferenc számos városi, állami és külföldi kitüntetés tulajdonosának mondhatta magát: Siófok Város Önkormányzata 2006-ban, az 56-os forradalom és szabadságharc 50-ik évfordulóján a „Magyar Szabadságért ’56-Siófok” kitüntetéssel ismerte el 56-os tevékenységét, birtokosa volt továbbá az 1956-os Emlékéremnek, valamint a Nagy Imre és Király Béla által alapított Nemzetőr jelvénynek. A Király Béla által alapított Történelmi Nemzetőrség altábornagya volt, megalapítója, tiszteletbeli nagymestere a Stockbergi Német Lovagrendnek, viselője a Máltai Lovagrend Nagykeresztjének. Siófok Város Díszpolgára 2011-től. 2019-ben a Hazáért Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át a Politikai Foglyok Országos Szövetségétől. 

Forrás: https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/elhunyt-vitez-holl-ferenc-siofok-diszpolgara#

 

Búcsúzunk dr. Dudás Károlytól

Dr. Dudás Károly Székesfehérváron született 1952. szeptember 27-én. Balatonkilitin járt általános iskolába, majd Siófokon, a Perczel Mór Gimnáziumban érettségizett. Később közgazdasági szakközépiskolában is érettségit tett. Moszkvában tanult, ahol jogászi végzettséget szerzett, doktori címét az ELTE-n szerezte meg.

Rendőrtisztként dolgozott, majd a siófoki közterület-felügyeletet vezette, nyugdíjas éveire író ember lett.
Gyermekkorától kezdve érdekelte szűkebb környezete, Balatonkiliti története. Komoly gyűjtőmunkát végzett, melynek eredményeként két novelláskötetben írta meg az ottani emberek történeteit „Szülőföldünk Kiliti”, majd „Kilitiről szeretettel Kilitiek tollából” címmel.

Ennél korábban kezdte az írást, de akkor még csak egy spirálfüzetbe: krimiszerű történeteket, de mindnek valós alapja volt. „Mára tízkönyvnyi anyagom a van készen (regény, kisregény, novellák), amiből eddig öt jelent meg, további öt kiadásra vár…”

Írói, helytörténészi munkássága része Siófok város értéktárának is.

A közösségi média hobbija lett nyugdíjas éveire, ami mindennapi elfoglaltságot jelentett számára. Kérés nélkül is kapta a régi kiliti fotókat, a fotókat, melyeket közkinccsé tett. Intézményünkbe is átadta a digitalizált képeit, hogy megőrizhessük az utókornak.

Nagy számú érdeklődő találkozhatott vele  a könyvtárban a „Kilitiről szeretettel, Kilitiek tollából” és a „Magyar szó a tajgában” című könyvének bemutatóján is.


Fedezzük fel együtt Siófok múltját, gyűjtsük össze emlékeinket!

 

Köszönettel fogadunk Önöktől minden felajánlott helyi vonatkozású könyvet, újságot, képeslapot, térképet, hivatalos vagy magániratot, fotót és egyéb dokumentumot, emléket.

Elérhetőségeink:
Telefonszám: 84/506-598, E-mail: helytortenet@konyvtar-siofok.hu.

Helytörténeti gyűjteményünkbe a közelmúltban is több érdekes fotót, másolatot, emléket kaptunk, köszönjük őket.

News, anniversaries

 


ÉLETKÉPEK SIÓFOKRÓL.

 

Képek forrása: BRTK Könyvtár Történeti Gyűjtemény, Kenedy-hagyaték. Gáspár László, Dencsi Dezső. Digitális másolatok: Kazsoki Istvántól, Gáspár Lászlótól.


 

                           

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Book review

Image selection