Historical Collection

"A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre."

(Eötvös Károly)

 

Könyv, könyvtár, kultúra Siófokon a sajtó tükrében I-II.

 

Különleges év volt a 2021-es esztendő. Több kerek évfordulót is ünneplünk. Könyvtárunk tíz évvel ezelőtt, 2011. november 25-én költözött új épületbe. Jogelődjét, a Siófoki Községi és Közművelődési Könyvtárat pedig 75 évvel ezelőtt, 1946-ban alapították. Mindez elegendő okot szolgáltatott némi könyvtártörténeti kutatásra, mely – mint utólag kiderült – több kellemes meglepetést is tartogatott.
A siófoki könyvtár történetével sokan foglalkoztak már. Ők az olvasási kultúra gyökereit a XIX. század végére, a siófoki Iparos Olvasókör alapításának idejére (1894) tették.
Kutatásaim során igazi kuriózumokra bukkantam: a nem kevesebb, mint 155 évvel ezelőtt, 1866-ban alapított siófoki községi könyvtár nyomára, illetve a 148 éve, 1873 decemberében alapított siófoki izraelita népiskola ifjúsági olvasókörére, egyletére. Korábban egyikről sem volt tudomásunk, sem a községi könyvtárról, sem az említett ifjúsági olvasókörről. Méltatlanul a feledés homályába merültek.
Sem az 1866-ban alapított siófoki községi könyvtár, sem a siófoki izraelita népiskola ifjúsági olvasókörének későbbi sorsáról, tevékenységéről nincs egyelőre tudomásunk. Kétségtelen azonban, hogy alapításuk – még akár csírájában is – igen jelentős: komoly, máig ható, a XXI. századra átívelő művelődéstörténeti jelentőséggel bír, s emlékük becses értéket képvisel nemcsak a szakmabeliek, hanem a helyiek számára is.
A kutatással kapcsolatos tanulmányom SiópArt kulturális folyóiratban olvasható (2021. 4. sz., 2022. 1. sz.)   Könyv, könyvtár, kultúra Siófokon a sajtó tükrében I.,  Könyv, könyvtár, kultúra Siófokon a sajtó tükrében II. címmel.

Használók szervezték, irányították, tartották fenn, a minőség is hozzájuk igazodott - könyvtár Siófokon, 1866-tól

 

Pusztai Fruzsina
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház, Siófok


Siófok : Pályamunka (Jelige: Caecubus)

 SIÓFOK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI

Biró József, valamint Együd Árpád és Tóth Lajos (utóbbi kettő posztumusz) Siófok új díszpolgárai.

VÁROSNAP: HÁROM ÚJ DÍSZPOLGÁR


175 ÉVES A BALATONI HAJÓZÁS

A Balatoni Hajózási Zrt. a 2021. évi hajózási szezonban ünnepli - a Tradíció és Modernizáció jegyében - gróf Széchenyi István nevéhez és munkásságához fűződő Balatoni Hajózás 175. évfordulóját.

A Balatoni Hajózás Napján grandiózus hajós díszszemlével ünnepelte a BAHART a 175 éves jubileumot Balatonfüreden. A nagyszabású hajós felvonulás az őszi Balaton egyik legemlékezetesebb látványossága volt, amely 25 évente kerül megrendezésre.

Fotó: Helényi Tamás

Balatoni Hajózás Napja 2021. szeptember 18. (videó)


 
Siófok és a Kisfaludy gőzhajó
 
1864-ben a Kisfaludy gőzhajó már Siófokon kötött ki, s ezzel Siófok lett a „füredi savanyúvízi paradicsom” előkapuja.
Ekkor a kikötő vízmélysége még nem volt elégséges a Kisfaludy fogadására, a hajó kénytelen volt kint, a mély vízen horgonyozni. Az utasokat kötélen vont csónakon szállították a móló végéig, és onnét úgy eveztek a hajóhoz.
 
Roboz István így írja le a beszállást1864-ben:
„Éppen most érkezett meg a pesti train, itt van Jókai –termékenységre magyar Dumas –arany tollával, Radnótfáy, a Nemzeti Színház kormánypálcájával, vágyván át Füredre, mely innét – a legkedvezőbb időben – még erős egy óra gőzösön.
A vendégek itt vannak, hát a Kisfaludy? - Oly merész gondolatokba ne ringassuk magunkat, hogy a Kisfaludy még most mólóba kikössön, (ássák egyre belőle a homokot). Az bent áll a mély vízben. Tessék vendég urak a bagázsit targoncára rakni, s maguknak sétálgatni a homokot ragadó északi széllel szemközt fel a Balaton felé. Itt aztán – mint a héringet – bepakolják a lélekvesztőbe a bagázsia közé, együtt van inas, szobalány, agrár és méltóságos úr, író, művész; s midőn a bepakolás megvan – nem egyszer fertályóráig tartva – két izmos révészlegény (vulgo matroz) elkezdi húzni a csónakot a kötélnél fogva a parton, fel egészen a móló végéig; itt aztán az evezők veszik át a szállítást, s a hullámokon van jajgatás, fejszédülés, fogcsikorgatás, carambol per mopsz, elesések (nekem p. o. mikor jöttem egy kétmázsás szivarárus nő esett az ölembe), míg valahára aztán a Kisfaludy gőzöshöz érsz.
Így történt Jókaival és útitársaival. Már bent ültek a csónakban, húzták is a révészek a kötélnél fogva. A hullámok - mint könnyű labdával – játszottak a csónakkal, egyszer csak „rapsz” – elszakadt a kötél, a vízi járművel még könnyebben bánnak a hullámok, s az utas néhány pillanat múlva ott volt, ahonnét elindult, a parton. A gőzös kapitánya vízbe esett ő csak kiúszott, hanem, ha aztán valamely crinolint mártja meg így a véletlen, nem tudom kiúszik-e? Általában, ha nem is veszélyes, de nem is mulattató játék, midőn az úgynevezett „magyar tenger” partján így van fogadva.”
 
Ha jeles vendég szállt Siófokon a Kisfaludy gőzösre, felhúzták árbocára a nemzeti lobogót, jelezve, hogy nevezetes vendéget visz a hajó. Jókai füredi villájának erkélyén felállított távcsövével figyelte a hajó kikötését és előre megmondta, ki érkezett meg.
 
 
 
 
 

 

 

Azok a hatvanas évek...


 

 

/Fényképek forrássa: BRTK Könyvtár, fotó Horváth Lajos/
 

Fedezzük fel együtt Siófok múltját, gyűjtsük össze emlékeinket!

 

Köszönettel fogadunk Önöktől minden felajánlott helyi vonatkozású könyvet, újságot, képeslapot, térképet, hivatalos vagy magániratot, fotót és egyéb dokumentumot, emléket.

Elérhetőségeink:
Telefonszám: 84/506-598, E-mail: helytortenet@konyvtar-siofok.hu.

Helytörténeti gyűjteményünkbe a közelmúltban is több érdekes fotót, másolatot, emléket kaptunk, köszönjük őket.

News, anniversaries

 


ÉLETKÉPEK SIÓFOKRÓL.

 

Képek forrása: BRTK Könyvtár Történeti Gyűjtemény, Kenedy-hagyaték. Gáspár László, Dencsi Dezső. Digitális másolatok: Kazsoki Istvántól, Gáspár Lászlótól.


 

                           

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Book review

Image selection