Történeti Gyűjtemény

Kedves Látogató!

Helyismereti gyűjteményünk a könyvtár egyik igen értékes állományrésze, hiszen településünk, lakóhelyünk múltját, de egyben jelenét is hordozza. S hogy a jövőjét mennyiben, az már a mindenkori helytörténész-könyvtárosok felelőssége. Ezért, a gyűjteményszervezésnél elsőrendű követelménynek tartjuk a minél teljesebb, pontosabb tájékoztatást biztosító gazdag, feltárt és hozzáférhető gyűjtemény létrehozását, közkinccsé tételét.
Célunk kettős: feltárva megőrizni a helyismereti dokumentumokat és kielégíteni a helyismereti kutatások során fellépő igényeket. 

Könyvtárunk közel 3000 db-os helyismereti, helytörténeti dokumentumállománnyal rendelkezik, mely hosszú évtizedek gyűjtőmunkája eredményeként alakult, és alakul ma is.
A teljesség igényével gyűjtjük a Siófokra, válogatva vonzáskörzetére és a Balatonra vonatkozó legkülönfélébb dokumentumokat. Szintén válogatva őrizzük meg Somogy-, illetve Veszprém megye dokumentumait.

Gyűjteményünkben minden érdeklődő megtalálhatja a Balaton-régió történelmét, természeti viszonyait, társadalomtörténetét, gazdaságát, kulturális és művészeti értékeit bemutató kiadványokat.

Ha ellátogat hozzánk – kedves Olvasó, a könyveken kívül kézbe veheti a kurrens és retrospektív helyi, illetve balatoni folyóiratokat, szakdolgozatokat, települési és önkormányzati periodikákat, mikrofilmen böngészhet eredetiben nem hozzáférhető egykori balatoni témájú folyóiratokat, Somogy- és Veszprém megyei hírlapokat, újságokat.

Gyűjteményünk része két hagyaték és három magángyűjtemény, melyek szintén kutathatók.

Aprónyomtatványaink között prospektusok, plakátok, rendezvények meghívói, szórólapok találhatók, képeslap- és fényképgyűjteményünk feltárása, rendszerezése folyamatban van.

Az egykori helyi televíziók várospolitikai-, a régió eseményeit ismertető műsorait, illetve egykori filmhíradók archív balatoni, siófoki témájú filmjeit is megőrizzük.

Helytörténeti állományunkat tervszerűen, gyűjtőköri szabályzatban rögzített szempontok szerint
gyarapítjuk. A teljesség igényével gyűjtjük a Siófokra, válogatva vonzáskörzetére és a Balatonra vonatkozó legkülönfélébb dokumentumokat. Szintén válogatva őrizzük meg Somogy megye, illetve Veszprém megyei Balaton-parti települések dokumentumait.

A gyűjtemény tartalmilag komplex információtár. Teljességre törekedve tartalmazza mindazon dokumentumokat, melyeknek szerepe volt, van, vagy lehet a régió életében. A természeti viszonyokkal, gazdasági élettel, társadalmi struktúrával, közigazgatási, műszaki alkotásokkal, kultúrával, életmóddal, történelemmel kapcsolatos tudományos, ismeretterjesztő, statisztikai és szépirodalmi dokumentumok összessége. Nagy figyelmet fordítunk a helyi szerzők műveinek, helyi vonatkozású irodalmi alkotásoknak a regisztrálására, illetve megőrzésére.

Földrajzi szempontból a mindenkori közigazgatási határok szabják meg a gyűjtőmunka korlátait.
Siófok sajátossága, hogy területe, bizonyos időszakban Somogy-, illetve Veszprém Vármegyéhez is tartozott, csak 1950-ben került vissza ismét Somogy megyéhez. Megyehatárként a Sió vonala választotta ketté.

Időbeli korlátaink nincsenek, megőrzünk bármely korból való dokumentumot, ha az, helyi vonatkozású.

A helyismeretei gyűjtemény archív jellege miatt az információs érték változásai, és az ideológiai szempontok a megőrzést illetően nem mérvadók!


Vissza a főoldalra