Történeti Gyűjtemény

Ki-kicsoda - akik beírták nevüket Siófok történetébe

Kedves Látogató!

Ezen az oldalon olyan, ma már nem élő személyek adatai találhatók, akik nem csak születésük, vagy haláluk révén kötődtek Siófokhoz, de ha nem is éltek itt tartósan, valami módon elősegítették fejlődését, alakították a település történetét. Az egyes személyeknél elsősorban a siófoki életrajzi vonatkozásokat igyekezetünk kiemelni, megismertetni.
Adattárunk nem lezárt, folyamatosan bővül. Minden új, ellenőrizhető információt, adatot köszönettel fogadunk!

Keresendő:


Huchthausen Lajos

plébános

(Nagykanizsa, 1900. január 4. – Siófok, 1998. október 13.)

 

A gimnáziumot szülővárosában a piaristáknál végezte, 1918-ban érettségizett. Pappá szentelték 1923. június 17-én. Hosszú élete során megfordult Veszprémben, ahol tanulmányait végezte, mint káplán Murakeresztúron és Barcson, majd 1935 és 1972 között Balatonkiliti plébánosa volt. Ezt követően ismét Veszprémben, a Regina Mundi plébánián szolgált 1982-ig, illetve nyugalomba vonulását követően 1985-ig. Áldozatos élete elismeréseképpen 1984-től székesegyházi kanonokká nevezték ki. Bilingérzések című munkáját élete alkonyán, 1995-ben állította össze. Saját emlékeit, élményeit, a társasági összejövetelek és visszaemlékezések alkalmával hallott történeteket gyűjtötte egybe és vetette papírra. Közel egy évszázadot átívelő élete során a gondos megfigyelők és a kiváló emberismerők közé tartozott. Célja az emlékállítás volt. Írásaiban sajátos korrajzot bont ki az elmúlt évszázadról. Olyan korrajz ez, amely nem, vagy alig szerepel a történelemkönyvekben, a személyes történelem tárgykörébe tartozik. Sok olyan siófoki vonatkozású eseményt ismertet, melyek részletei a feledés homályába vesztek volna.

vissza a kereséshez